Новини

Декември 2019 г.

ArmSoft EuroDOCS-1191

Фирма АРМСОФТ Ц ЕООД има удоволствието да Ви информира, че е разработила и предлага на общинските администрации нов програмен продукт в областта на гражданското състояние.

Продуктът ArmSoft EuroDOCS-1191 (АРМСОФТ Многоезични стандартни удостоверения) е предназначен да автоматизира работата с документите издавани съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 6 юли 2016 година, за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Чрез продукта се реализира възможност за издаване на многоезични стандартни удостоверения, като програмата автоматично попълва нужните данни от програмните продукти ЛБД "Население" и ArmSoft ActWare.

Юни 2019 г.

"АРМСОФТ Ц" ЕООД проведе семинар-обучение за работата в отделите на ГРАО с програмните средства на фирмата за автоматизация на дейностите и повишаване качеството на обслужване в отделите на общинските администрации.

Акцента на семинара беше върху новостите в информационните технологии, изграждането на "електронна община" и новите възможности на програмните продукти на фирма "АРМСОФТ Ц" ЕООД в областта на гражданското състояние. В рамките на семинара бяха представени услугите за цифровизация на документите на ГРАО и други Общински регистри.

Вечерта за доброто настроение на участниците в семинара се погрижиха танцова формация Асти Денс и Антонио Симеонов.

Семинара се проведе в хотел "Форест Бийч", гр. Приморско.
Благодарим на Управата и персонала на хотела за позитивното отношение и подкрепа, допринесли за изключително приятното и ползотворно провеждане на семинара.

Януари 2018 г.

Дигитални Решения ЕООД

В отговор на нарасналия обем работа по цифровизацията на документи се създаде отделна фирма "Дигитални решения" ЕООД. Тя поема тази дейност, както и част от поддръжката на работещия в общините софтуер. АрмСофт ще се концентрира в развиване и поддръжка на софтуера и разработка на нови приложения.

Февруари 2016 г.

Коректна фирма

За поредна година, АрмСофт получи сертификат за коректна фирма.

Сертификатът Коректна Фирма съществува на европейският пазар от 2013 година. Проектът е иницииран от полската фирма CBOK Ltd след предварително наблюдение, че всеобхватният Интернет и бързо развиващите технологии се намесват и ясно изменят съществуващите бизнес модели, както и държанието и реакциите на потребителите. Най-новата техника предоставя достъпността на клиентите към широк спектър от информация буквално за всеки един продукт, услуга, предприятие или институция. Информираните потребители търсят новини за фирми, чиито услуги ползват. Често искат да знаят дали дадена организация е достоверна. За тази цел, притежателите на мобилни устройства прекарват голяма част от времето си в Интернет - четейки информации за интересуващи ги институции. В резултат на тази информация полската организация излезе с инициативата да улесни както на клиентите, така и на предприемачите общият диалог. След провеждането на определени експертизи, бе сътворена иноваторска, авторска методика на изследване, която позволява на базата на създаден алгоритъм да се определи т. нар. Коефициент на Мнения. "Изследователски център на клиентските мнения" ЕООД за своя сметка провежда изследване на дадено предприятие в България, използвайки специализираната програма, която е сътворена от полското дружество, според горе споменатият алгоритъм. До момента нито една институция не провежда изследвания базиращи се на тази методика. Само за година, Сертификатът Коректна Фирма се превърна в изключително популярно и почитано както от предприемачите така и от клиентите отличие. Това е един от най-популярните сертификати издавани в България, също както и в много други европейски страни.

Февруари 2015 г.

АрмСофт получи сертификат за коректна фирма за 2015 г.

Април 2013 г.

Значително подобрихме възможностите на програмния продукт ArmSoft TombStone (АРМСОФТ Гробищен Парк). Програмата вече има възможност да работи с множество гробищни паркове.

Септември 2012 г.

По традиция, през м. септември 2012 проведохме редовния си семинар по новостите и тенденциите на приложните програмни продукти, използвани в службите на ГРАО.

Обърнахме основно внимание на предстоящите през 2013 г. парламентарни избори и на подобрените възможности за включване на кметствата в общинските компютърни мрежи по защитени (VPN) канали.

Обсъдихме възможностите за цифровизация на всички видове регистри и картотеки по гражданско състояние.

Служители по гражданското състояние от общините от цялата страна имаха възможност да обменят ценен практически опит.

Юли 2012 г.

АРМСОФТ ЕООД предлага нова услуга - заснемане на Лични Регистрационни Картони (ЛРК), въвеждане в продукта ArmSoft LRK на заснетия материал, както и въвеждането на ЕГН и имената. Разполагаме с отлично подготвени специалисти и съвременна професионална техника.

Юни 2012 г.

Фирма АРМСОФТ ЕООД разработи нов програмен продукт за автоматизиране и улесняване дейностите по справки в личните регистрационни картони (ЛРК) – ArmSoft LRK. В него цифровите копия на ЛРК са организирани така, че е възможно да се правят справки в тях от всички работни места в отделите по ЕСГРАОН и АПОН, да се търси по ЕГН и/или имена.

Юни 2007 г.

От 11 до 15 юни 2007 г., в хотелски комплекс "Ралица", град Трявна, се проведе ежегодния семинар на АРМСОФТ ЕООД, по въпросите на организацията на работата в общинските администрации при обслужването на гражданите, в областта на гражданското състояние.

На семинара присъстваха служители и секретари на общински администрации, както и служители на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ.

Сред от гостуващите лектори беше г-жа Сирачевска, от Фондация за Реформа в Местното Самоуправление (ФРМС), която изнесе презентация на тема "Електронни услуги на местно ниво. Общини, области и регионално представени институции - заедно за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса.".

Поради големия интерес семинара се проведе на два пъти от 11ти юни до 13ти юни и от 13ти юни до 15ти юни с цел да се обърне персонално внимание на всеки участник.

Акцентът на семинара беше върху програмните продукти ArmSoft ActWare, ArmSoft TombStone – за автоматизация на гробищните паркове и ArmSoft RegPages (FamReg) – за дигитализация на семейните регистри.

Ноември 2006 г.

Фирма АРМСОФТ ЕООД има удоволствието да Ви информира, че е разработила и предлага на общинските администрации нов програмен продукт в областта на гражданското състояние.

ArmSoft RegPages (АРМСОФТ Семейни Регистри). Продуктът е предназначен да автоматизира работата със старите Семейни регистри.

Продукта работи под Windows и е предназначен да автоматизира и улесни дейностите по справки в старите семейни регистри, като поддържа цифрови копия на техните страници. Цифровите копия (снимките) на семейните регистри са организирани, така че е възможно да се правят справки в тях от всички работни места в отделите по ЕСГРАОН и АПОН в общинската администрация, да се търси по том, страница, имена и адреси.

Октомври 2006 г.

Фирма АРМСОФТ ЕООД има удоволствието да Ви информира, че е разработила и предлага на общинските администрации нов програмен продукт в областта на гражданското състояние.

Продуктът ArmSoft TombStone (АРМСОФТ Гробищен Парк) работи под Windows и е предназначен да автоматизира и улеснява дейностите по поддържане на картотеките на гробищните паркове.

Септември 2006 г.

Имайки предвид административното деление на страната и спецификата на дейностите при поддържането на регистрите по гражданско състояние, както и необходимостта от развитието на електронните услуги на общинско ниво, ние значително разширихме функционалните възможности на програмния продукт в посока безпроблемно обменяне на данни между различните нива на които се поддържат регистри по гражданско състояние.

Актуалната версия на програмния продукт ArmSoft ActWare предлага на общинските администрации един лесен и интуитивен начин на уеднаквяване (пълно синхронизиране) на цялата информация, въведена в базата данни на програмата по отношение на актовете по гражданско състояние. Тази функционалност е в съзвучие с изискването на чл. 85, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, изискваща събиране на регистрите по гражданско състояние в общинския център.

Прехвърлянето на данните от кметствата към общинския център може да бъде извършено изключително лесно и безпроблемно във всеки един момент от време. Същевременно са решени и всички въпроси при последващо актуализиране на регистрите, както за предишните години, така и за текущо водените регистри.

Тази нова възможност на програмния ни продукт позволява на общинските администрации да имат достъп до актуални данни за актовете по гражданско състояние, поддържани в техните кметства.

Продуктът ArmSoft ActWare може да бъде инсталиран както в общинските администрации, така и в отделни кметства. Инсталирането на ArmSoft ActWare в дадена община и всички прилежащи към нея кметства, ще позволи:

С оглед възможностите, които предлага такъв начин на работа, АРМСОФТ предлага отстъпки в цената на продукта, при закупуването от общината на продукта ArmSoft ActWare за самата община и за всички кметства от нейния обхват.

Юли 2006 г.

Фирма АРМСОФТ ЕООД има удоволствието да Ви информира, че разработения от нас програмен продукт ArmSoft ActWare, предназначен да автоматизира дейностите в областта на гражданското състояние, се използва в над 50 общински администрации с население над 2 500 000 души.

Сред нашите клиенти са общинските администрации на Бургас, Пловдив, Русе, Пазарджик, Ямбол, Разград, Търговище, Добрич.

Специално за големите градове, в които в административното делене включва и райони (Пловдив, Бургас), е реализиран вариант на програмата при който всички райони работят с централизирана база данни, на единен достъпен от всички районни администрации сървър.

В област Добрич, всички общини използват продукта ArmSoft ActWare, и могат да използват разработената от нас възможност за синхронизиране на базите данни между общините и областния център, както и между община и нейните кметства.

Юни 2006 г.

От 06.06 до 08.06.2006 г., в хотелски комплекс "Ралица", град Трявна, се проведе годишния семинар-обучение на АРМСОФТ ЕООД, за работа с програмните средства, които фирмата е разработила за автоматизацията на дейностите в отделите по ЕСГРАОН в общинските администрации.

Участниците в семинара имат възможност да се запознаят в пълнота с продуктите, да се срещнат с колеги от други общински администрации, използващи продуктите на АРМСОФТ ЕООД, да споделят своя опит и идеи по отношение на бъдещото развитие на програмните средства. Бяха дискутирани и теми, свързани с обслужването на едно гише, електронни услуги през Интернет и др. с лектори – експерти в съответните области.

Април 2006 г.

В отговор на наше запитване, относно дълготрайността на отпечатаните документи, получихме уверение от "Хюлет-Пакард България" ЕООД, че може да се разчита на период на съхранение от 130 години, каквото е изискването на Закона за гражданската регистрация.

Февруари 2006 г.

С писмо № 70-00-268/15.02.2006, Главния Директор на ГД "ГРАО" уведомява фирма АРМСОФТ ЕООД, че с Протокол №02/16.01.2006 г. на работна група, назначена със Заповед РД № 02-14-759/29.11.2005 г. програмния продукт ArmSoft ActWare е одобрен за използване в общинските администрации.

Април 2005 г.

Фирма АРМСОФТ ЕООД има удоволствието да Ви информира, че е разработила нов програмен продукт в областта на гражданското състояние. Продукта АРМСОФТ ActWare работи под Windows и е предназначен да автоматизира и улеснява дейностите по поддържане на регистрите на актовете за раждане, брак и смърт, отпечатване на актове, удостоверения, азбучници и други.

От 18 Април 2005 г. АРМСОФТ ЕООД предлага продукта за закупуване от общинските администрации.

АРМСОФТ ActWare e на високо технологично ниво и подпомага общините в процеса на изграждане на "електронна община". Той е съобразен със съвременните тенденции в областта на електронното правителство и точно отговаря на изискванията на Българското законодателство – Закон за Гражданската Регистрация, Закон за Защита на Личните Данни, както и заповеди № РД 02-14-920/16.05.2000 г. на Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството, с която е утвърдено Ръководството за функциониране на ЕСГРАОН и заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. (ДВ, бр. 31/14.04.2000 г.) с която са утвърдени образците на актовете по гражданско състояние.

Възможностите на продукта значително превъзхождат възможностите на всички познати до момента продукти в тази област. Използваните съвременни програмни технологии са така съчетани, че не изискват закупуването на допълнителен системен софтуер, натоварващ бюджета на общинските администрации.